02 | 10 | 2023

Διεθνής Αμνηστία - Δελτίο Τύπου - Συμμαχία ΜΚΟ ζητά στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά

Αγαπητοί φίλοι

 

Σας προωθούμε Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικό με τις διακρίσεις που υφίστανται οι Roma, η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντονισμός της προσπάθειας των μεγάλων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για το θέμα αυτό δε μπορεί παρά να έχει θετικά αποτελέσματα για τη διαβίωσή τους. Εμείς επικροτούμε θυμίζοντάς σας το πρόγραμμα ένταξης παιδιών Roma περιοχής Δήμου Ρίου στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις υπόλοιπες λειτουργίες και δραστηριότητες της κοινωνίας της περιοχής μας που έχουμε συμπεριλάβει στις δράσεις μας. Λεπτομέρειες για τις ενέργειές μας δείτε στο σχετικό επισυναπτόμενο.

 

Πολίτες Εν Δράσει   http://politesendrasei.gr 

 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

 

Συμμαχία ΜΚΟ ζητά στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά

 

(Βρυξέλλες) Οκτώ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ανακοίνωσαν σήμερα την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Πολιτική για τους Ρομά (ERPC) με στόχο να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να προβεί σε αποφασιστικές ενέργειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά. Σε συνάντηση με τον Επίτροπο Σπίντλα, η Συμμαχία θα εκφράσει τις ανησυχίες της για την έλλειψη συνεκτικών πολιτικών της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά και θα παρουσιάσει τις συστάσεις της για μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση.

Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρώπη, αλλά συγχρόνως βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση. Υπολογίζεται ότι 7 έως 9 εκατομμύρια Ρομά ζουν στα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαία και πλήρης πολιτική της ΕΕ που να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τις διακρίσεις που υφίστανται οι Ρομά. Αξιωματούχοι της Επιτροπής έχουν αναγνωρίσει ότι «ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις κατά των κοινοτήτων των Ρομά έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς. Όμως, συχνά εξακολουθούν να έχουν ακραίο χαρακτήρα, παρʼ όλα τα διαθέσιμα νομοθετικά και οικονομικά εργαλεία.» Τα λόγια, όμως, δεν συνοδεύτηκαν από αποτελεσματικές πράξεις και αλλαγές.

«Οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί ισχυρή και συνεκτική ευρωπαϊκή απάντηση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μαρκς, συντονιστής της Συμμαχίας. «Πρέπει επιτέλους η ΕΕ να σταματήσει να αγνοεί τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζουν τόσο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της.»

Η Συμμαχία καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια Στρατηγική-Πλαίσιο για την Ένταξη των Ρομά, που θα πρέπει να αναπτυχθεί με την πλήρη συμμετοχή των κοινοτήτων των Ρομά και να καλύπτει τρεις καίριους στόχους:

·         τη λογοδοσία των εθνικών αρχών για το καθήκον τους να προστατεύουν τους Ρομά από τις διακρίσεις,

·         την επί ίσοις όροις πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση για τις κοινότητες των Ρομά,

·         την ενδυνάμωση των Ρομά μέσω της συμμετοχής τους στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας.

Αυτή η Στρατηγική-Πλαίσιο πρέπει να προσφέρει συνεκτική πολιτική τόσο για ενέργειες ένταξης του προβλήματος στο κυρίως ρεύμα της πολιτικής, όσο και για στοχευμένες ενέργειες κατά των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά, καθώς και να δημιουργήσει συνέργιες με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των Ρομά, ιδίως τη Δεκαετία για την Ένταξη των Ρομά 2005-15. Πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και ανακοίνωσης της κατάστασης και να βελτιώσει τη διαφάνεια των πρωτοβουλιών της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

Η ERPC ενώνει εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ που εργάζονται για ζητήματα διακρίσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής ένταξης. Εργάζονται με κοινότητες Ρομά σε διάφορες χώρες και συνεισφέρουν στην ανάλυση των διακρίσεων εναντίον των Ρομά σημαντική επιτόπια εμπειρία.  Συμμετέχουν οι ΜΚΟ: Διεθνής Αμνηστία, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού (ENAR), Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Κοινοτήτων των Ρομά (ERGO), Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης για τους Ρομά (ERIO), Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Δικαιώματα των Ρομά (ERRC), Διεθνής Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων (MRGI), Ινστιτούτο για την Ανοιχτή Κοινωνία (OSI), Διεθνές Ίδρυμα Spolu (SF).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Τύπου και Προβολής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, ʼννα Μπότσογλου, τηλ. 210 3600628 (εσωτ.

koinotopia.gr

Για να προβληθείτε κάντε κλικ εδώ.

Καιρός