07 | 12 | 2023

2007

Διεθνής Αμνηστία - Δελτίο Τύπου - Παγκόσμι α Ημέρα για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί όλα τα κράτη να υπο στηρίξουν την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Αυτοχθόνων Πληθυσμών

Αγαπητοί φίλοι

 

Σας προωθούμε το Δελτίο τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας με αφορμή την παγκόσμια μέρα για τους αυτόχθονες πληθυσμούς που ήταν προ ημερών.

Η υιοθέτηση της διακήρυξης των Δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, που έχει στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό, την εκπαίδευση, την πολιτιστική ταυτότητα και τη χρήση της γης, των εδαφών και άλλων πόρων που είναι πρωταρχικής σημασίας για το βιοπορισμό και τον τρόπο ζωής τους και για την οποία πιέζει η Δ. Αμνηστία, θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. 

Εμείς προσυπογράφουμε αυτή την προσπάθεια, πιστεύοντας ότι όχι απλά έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε στη διακήρυξη αλλά είναι ήδη και πολύ αργά ίσως για κάποιες φυλές - οντότητες ...........  

 

Πολίτες Εν Δράσει

http://politesendrasei.gr


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                                                           10 Αυγούστου 2007

 

Παγκόσμια Ημέρα για τους Αυτόχθονες Πληθυσμούς: Η Διεθνής Αμνηστία καλεί όλα τα κράτη να υποστηρίξουν την υιοθέτηση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Αυτοχθόνων Πληθυσμών


Πρέπει να μην καθυστερήσει περισσότερο η τελική υιοθέτηση της εξαιρετικά σημαντικής και πραγματικά καθυστερημένης Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Αυτοχθόνων Πληθυσμών του ΟΗΕ.  

Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει οργανώσεις αυτοχθόνων σε ολόκληρο τον κόσμο και ενώνει τη φωνή της μαζί τους καλώντας όλα τα κράτη να υποστηρίξουν την υιοθέτηση της Διακήρυξης ως ένα σημαντικό βήμα προς την παύση των εκτεταμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί.

Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε από το νεοϊδρυθέν Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 29 Ιουνίου 2006. Αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια του ΟΗΕ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η Διακήρυξη καλεί τα κράτη να συνεργαστούν με τους Αυτόχθονες πληθυσμούς για να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με τον αυτοπροσδιορισμό, την εκπαίδευση, την πολιτιστική ταυτότητα και τη χρήση της γης, των εδαφών και άλλων πόρων που είναι πρωταρχικής σημασίας για το βιοπορισμό και τον τρόπο ζωής τους.

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει την απόφαση της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και των Λαών που υιοθέτησε πρόσφατα ένα συμβουλευτικό βούλευμα επιβεβαιώνοντας ότι η Διακήρυξη «είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία του δικαίου της Αφρικανικής Επιτροπής σχετικά με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών.» Αυτή η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή η αμφιβολία για την Διακήρυξη που υπήρχε στα Αφρικανικά κράτη είναι η κύρια αιτία που οδήγησε στην απόφαση να αναβληθεί η τελική υιοθέτηση μέχρι το τέλος της τωρινής περιόδου εργασιών.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί όλα τα Αφρικανικά κράτη να ακούσουν τη γνωμοδότηση της Αφρικανικής Επιτροπής και να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν αυτό το ζωτικής σημασίας εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Μια ομάδα επτά κρατών – η Αυστραλία, η Γουιάνα, ο Καναδάς, η Κολομβία, η Νέα Ζηλανδία, η Ρωσική Ομοσπονδία και το Σουρινάμ – έχει κάνει δημόσια έκκληση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για να ξαναδιατυπωθούν οι βασικές διατάξεις της Διακήρυξης.

Αυτή η διαδικασία όχι μόνο θα οδηγούσε σε μια απαράδεκτη καθυστέρηση στην υιοθέτηση της Διακήρυξης, αλλά θα δημιουργούσε τον κίνδυνο να μην υιοθετηθεί ποτέ ή οι διατάξεις της να αποδυναμωθούν τόσο ώστε να μη δίνουν πλέον στους αυτόχθονες πληθυσμούς την προστασία που χρειάζονται και που δικαιούνται.

Η Διακήρυξη διαμορφώνεται για πάνω από δύο δεκαετίες στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Στο διάστημα αυτό, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν αιώνες εκτοπισμού,  εξαθλίωσης και περιθωριοποίησης των Αυτοχθόνων πληθυσμών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δ.Τ. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη μας

ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

18 Οκτωβρίου 2007 

Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης

για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη μας

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης μέτρο δοκιμασμένο σε πολλές Ελληνικές πόλεις εδώ και χρόνια, θέλουμε να εκφράσουμε τη στήριξη και επιδοκιμασία μας σε κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής και διατήρησης αυτού του μέτρου γιατί πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης.

Η αποσυμφόρηση της πόλης λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της συνολικής παρέμβασης σύμφωνα με κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Έτσι το κέντρο, οι συνοικίες και οι γειτονιές θα αναπτύσσονται και θα λειτουργούν ισορροπημένα. Για την αποθάρρυνση των πολιτών να χρησιμοποιούν τα Ι.Χ, αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη ικανοποιητικού συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς όπως λεωφορεία, mini bus και με τακτικά δρομολόγια, με ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης του κοινού, με τη λειτουργία των περιφερειακών πάρκινγκ -μέτρο ουσιαστικό- και με τη δημιουργία αστικού και προαστιακού σιδηρόδρομου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης

Το ποδήλατο επίσης σε μια πόλη κατ΄ εξοχήν επίπεδη όπως η Πάτρα πρέπει να γίνει από τα κυριότερα μέσα μεταφοράς με το σχεδιασμό και τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων στο κέντρο και τις συνοικίες ώστε να διευκολυνθεί η χρήση του.

Επίσης πρέπει μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης να πεζοδρομηθεί και να ενοποιηθεί, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες, τα πεζοδρόμια να διατηρούνται ελεύθερα από παράνομες καταλήψεις για άλλες χρήσεις, όπως η στάθμευση, η τοποθέτηση εμποδίων από κατοίκους και καταστηματάρχες, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από  επιχειρήσεις κ.α. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο 10ετιών για μια ανθρώπινη και φιλική πόλη.

Θεωρούμε λοιπόν, πολύ θετικό βήμα το μέτρο του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και στην υλοποίηση όλων των προαναφερόμενων μέτρων ώστε να αντιμετωπίσουμε ριζικά και το κυκλοφοριακό πρόβλημα αλλά κυρίως την ατμοσφαιρική ρύπανση στο κέντρο της Πάτρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλη μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των πιο μολυσμένων Ευρωπαϊκών πόλεων
 

Πληροφορίες:  Ήρα Κουρή 6974.045777,  Ανδρέας Σπηλιώτης 2610.450807,   http://politesendrasei.gr

koinotopia.gr

Για να προβληθείτε κάντε κλικ εδώ.

Καιρός